01-03 Marca
Wrocław


SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Diagnostyka, planowanie leczenia i biomechanika w ortodoncji - Kurs C

Klasa II, lecznie ekstrakcyjne 14,24,35,45