01 Marca
Zamek Topacz


SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

APARATY ZEWNĄTRZUSTNE

Headgear, maska twarzowa
- wskazania 
- zastosowanie
- aktywacja
- biomechanika działania
- efekt ortodontyczny i ortopedyczny
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE