O Fundacji

Fundacja rozwoju stomatologii praktycznej powstała w odpowiedzi na potrzebę doskonalenia umiejętności praktycznych stomatologów. Możliwości zdobywania wiedzy jest teraz bardzo wiele na różnego rodzaju kursach, kongresach oraz szkoleniach internetowych. Wykłady na bardzo wysokim poziomie możemy oglądać nie opuszczając domu. Wciąż jednak niewiele jest szkoleń typowo praktycznych, ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności praktycznych i nauczanie, jak zdobytą teoretyczną wiedzę wykorzystać w naszych rękach i w naszych gabinetach. Tak by nasi pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie. Zdaniem założycieli fundacji najlepszy sposób nauki stomatologii to ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. 

Naszym nadrzędnym celem jest umożliwienie Państwu doskonalenia umiejętności praktycznych w stomatologii. Prowadzimy pojedyncze kursy praktyczne lub całe cykle szkoleń praktycznych.