24-26 Marca


SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Kurs C: Leczenie ekstrakcyjne 14,24,35,45

DIAGNOSTYKA KLASY II
pacjenci nisko- i wysokokątowi
modyfikacja wzrostu

PRZYGOTOWANIE UZĘBIENIA
klejenie sekwencyjne
dystalizacja kłów
pionizacja trzonowców
mezjalizacja trzonowców

pętla przesuwalna
pętla "łyżka do butów" do mezjalizacji trzonowców

KOREKTA UZĘBIENIA
retrakcja zębów siecznych górnych
kontrola wymiaru pionowego
zastosowanie Headgear'a
przygotowanie zakotwienia
zastosowanie wyciągów elastycznych klasy II

IDEALIZACJA UZĘBIENIA
okluzja Tweed'a
nadkorekta nagryzu pionowego
nadkorekta klasy I