Cele fundacji

Nadrzędnym celem fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych wśród stomatologów. Ponadto dla młodych lekarzy specjalizantów bądź specjalistów (do 35 roku życia) proponujemy system dofinansowywania szkoleń praktycznych. Na 5 miesięcy przed planowanym szkoleniem należy wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. W trybie jawnego postępowania konkursowego na każde szkolenie zostanie wybrana jedna osoba z najwyższą liczbą punktów, która dostanie 50% dofinansowania do szkolenia.

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLENIA