NASI WYKŁADOWCY

Prof.
Emilio Contini
specjalista ortodoncji
szczegóły
Prof.
Elie Amm
specjalista ortodoncji
szczegóły
Dr n. med.
Liwia Minch
specjalista ortodoncji
szczegóły
Dr n. med. M. Sc.
Michał Chrobak
Master of Science on Oral Implantology
szczegóły
dr n.med.
Marta Szumielewicz
specjalista ortodoncji
szczegóły
dr n.med.
Rafał Nowak
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
szczegóły
dr
Guglielmo Biondi
specjalista ortodoncji
szczegóły
dr
Ivan Gazzola
specjalista ortodoncji
szczegóły
dr
Giovanni Biondi
specjalista ortodoncji
szczegóły

KIEROWNIK NAUKOWY KURSU

prof. dr hab.
Beata Kawala

szczegóły

prof. dr hab. Beata Kawala

Urodziła się w  1965 r. we Wrocławiu. Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r., doktora habilitowanego w 2008 r., specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej w 1994 r., specjalizację drugiego  stopnia z ortodoncji  w 1998 r.
 
Pełnione funkcje: kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM od 2008 r.
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, International Association for Dental Research, Continental European Division IADR, European Orthodontic Society, Groupement International  pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie (GIRSO), Polskie Towarzystwo Ortodontyczne.
 
Stypendia, staże i szkolenia: 47 krajowych i 5 zagranicznych szkoleń.
 
Dorobek naukowy:  117 artykułów i komunikatów zjazdowych, udział w 7
projektach uczelnianych oraz grancie KBN.
 
Główne kierunki pracy badawczej: interdyscyplinarne leczenie periontologiczno-ortodontyczne pacjentów z chorobami przyzębia.